ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE CERTYFIKATY ENERGETYCZNE

Zgodnie z Dyrektywą Unijną i nowelizacją do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373), z dniem 1 stycznia 2009 roku każdy budynek oddawany do użytku oraz sprzedawany bądź wynajmowany musi mieć sporządzone świadectwo oceny charakterystyki energetycznej, zwane potocznie Certyfikatem lub Świadectwem Energetycznym.

 

System ten ma na celu osiągnięcie oszczędności energetycznych w sektorze komunalnym odpowiadającym za najwyższe zużycie energii w Unii Europejskiej (około 40% całkowitego zużycia energii). Świadectwa oceny charakterystyki energetycznej mają za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców oraz inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii i wynikających z nich oszczędności. Mają również na celu ukształtować rynek nieruchomości w kontekście uwzględnienia wpływu długoterminowych kosztów energii zużywanej na eksploatację budynku na cenę danej nieruchomości.

 

 

Dla właścicieli domów i mieszkań zamówienie świadectwa charakterystyki energetycznej oznacza możliwości poznania swojego budynku od strony energetycznej i kosztów. Budynki o dobrej jakości energetycznej i niskim zużyciu energii cieplnej oraz porządanym współczynniku EP i EK powinny stać się bardziej atrakcyjna dla potencjalnych kupców lub najemców, bowiem dobra jakość i charakterystyka energetyczna to oczywiście niższe koszty eksploatacji oraz wyższy komfort użytkowania.

 

 

 

 

 

Cena wykonania przez nasze biuro projektowe Świadectwa, Certyfikatu Charakterystyki Energetycznej ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się ze specyfiką i projektem budowlanym badanego obiektu. Czas wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej to ok. 3 dni robocze od momentu zebraniu niezbędnych danych i wykonania dokumentacji fotograficznej.

 

 

 

Przypominamy także, że osoba wykonująca Świadectwa Charakterystyki Energetycznej powinna spełniać następujące wymagania dotyczące uprawnienia do sporządzania Świadectw Energetycznych, podane w Ustawie z 27.08.2009r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane (Dz.U. 161, poz.12790) tj. która:

 

 

 

1) ukończyła, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, co najmniej:

 

a) studia magisterskie lub

 

b) studia inżynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych;

 

2) posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej

 

 

 

lub odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin w Ministerstwie Infrastruktury,

 

 

 

lub ukończyła, nie mniej niż roczne studium podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżyniera środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków,

 

 

 

a także posiada właściwe ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osoby sporządzającej Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

 

 

 

JEŻELI POWYŻSZE WYMAGANIA NIE BĘDĄ SPEŁNIONE, TO ŚWIADECTWO CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ JEST NIEWAŻNE ! CO GROZI INWESTOROWI POWAŻNYMI KOMPLIKACJAMI W NADZORZE BUDOWLANYM.

 

 
Strona na której się obecnie znajdujesz stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza,
że będą one zamieszczane na urządzeniu końcowym. Na stronie "Polityka cookies" można przeczytać więcej na temat plików cookies.